Tapu

Hizmetlerimiz

 1. Taşınmaz Sorgulaması (Takyidat Belgesi)

 2. Satış

 3. İpotek

 4. Ayırma (İfraz)

 5. Miras'ın İntikali

 6. Kat İrtifakı Tesisi

 7. Hisselendirme

 8. Cins Tashihi

 9. Düzeltme

 10. Terkin İşlemleri

 11. Kooperatiflerde Ferdileştirme

 12. Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş (iskan tapuları)

 13. Elbirliği Halindeki Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi

 14. Birleştirme (Tevhid)

 15. Kal Mülkiyeti Tesisi

 16. Trampa

 17. Taksim (Paylaşma)

 18. Aile Konut Şerhi

 19. Ölünceye Kadar Bakma Akdi Sözleşmesi

 20. Kira Sözleşmesinin Şerhi

 21. Kat İrtifakını Bozma

 22. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

 23. Kat Karşılığı Temlik

 24. Yönetim Planının Değiştirilmesi

 25. Ticaret Şirketlerine AYNİ SERMAYE Konulması Suretiyle Tescil

 26. Finansal Kiralama (Leasing Sözleşmesi)